Palvelut vanha

Mikä on sinun keskeinen kysymyksesi hyvinvointiin ja työn tuottavuuteen liittyen juuri nyt?


Ratkaisukeskeinen suuntautuminen kohti tulevaisuutta

Mitä opit ratkaisukeskeisessä työskentelyssä?

 • Tutkimaan tavoitetilaa ja nykytilannetta monesta eri näkökulmasta
 • Ohjaamaan huomiota ongelmista ja rajoitteista mahdollisuuksiin
 • Valitsemaan tarkoituksenmukaisin näkökulma tilanteiseen
 • Esittämään vaikeitakin asioita tavalla, joka helpottaa sekä viestimistä että viestin vastaanottamista

Mitä hyötyä ratkaisukeskeisestä ajattelusta ja toiminnasta on yritykselle tai organisaatiolle?

 • Yrityksen tavoitteet ja työntekijän tarpeet kirkastuvat ja linjautuvat
 • Tulokselliseen toimintaan tarvittavat resurssit selkenevät
 • Syntyy konkreettisia työn tuottavuutta ja hyvinvointia lisääviä toimintatapoja
 • Jumiutuneet tilanteet purkautuvat
 • Erilaisuuden ymmärtäminen ja kunnioittaminen vahvistuvat

Miten ratkaisukeskeinen työskentely toteutetaan?

 • 1 tunnin osallistava luento tai 1.5-2 tunnin työpaja esimerkiksi työhyvinvointi- tai kehittämispäivään
 • Yksilövalmennukset oman työn kehittämiseksi (työn imu ja työn tuunaus)
 • Työn lomassa tapahtuva yhteinen työn kehittäminen huomion suuntaamisella toimivaan ja toivottuun
 • Yhteenveto ja seuraavat askeleet

Mindfulness- tietoinen hyväksyvä läsnäolo jatkuvassa muutoksessa

Mitä opit mindfulness-ohjauksessa?

 • Olemaan tietoisesti ja hyväksyvästi läsnä niin miellyttävien kuin epämiellyttävienkin mielentilojen ja tilanteiden kanssa
 • Tunnistamaan oman kokemuksesi eri tilanteissa
 • Tarkkailemaan omia reaktioitasi hieman etäämpää, jolloin samaistut vähemmän omiin tunteisiisi ja ajatuksiisi
 • Tunnistamaan omia tarpeitasi ja kunnioittamaan sekä omia että muiden ihmisten tarpeita ja rajoja
 • Hillitsemään impulsiivisia reaktioita ja toimimaan tarkoituksenmukaisella ja rakentavalla tavalla

Mitä hyötyä mindfulness-ohjauksista on yritykselle tai organisaatiolle?

 • Mindfulness-harjoittaminen lisää kykyä koordinoida ja ohjata omaa toimintaa tietoisesti
 • Murehtimisen ja impulsiivisen käyttäytymisen vähenentyessä stressi ja hermostuneisuus helpottuvat
 • Lisää keskittymiskykyä, kognitiivista joustavuutta sekä helpottaa päätöksentekoa ja parantaa yhteistyön edellytyksiä

Miten mindfulness-ohjaukset ja työpajat toteutetaan?

 • 2 tunnin työpaja esimerkiksi työhyvinvointi- tai kehittämispäivään sisältäen harjoitteita ja tutkimustietoa menetelmän vaikuttavuudesta
 • 8 viikon Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) -kurssi ryhmälle koostuen viikottaisista tapaamiskerroista (etä tai lähi) ja itsenäisestä harjoittamisesta