Palvelut


Kaikki palvelut toteutetaan huomioiden asiakkaan tarpeet, tavoitteet ja toiveet. Palvelu voi olla myös luova yhdistelmä alla kuvatuista palvelukokonaisuuksista. Sinä tiedät ja päätät, mistä hyödyt eniten!


Ratkaisukeskeinen suuntautuminen kohti tulevaisuutta

Mitä opit ratkaisukeskeisessä valmennuksessa?

 • Tutkimaan tavoitetilaa ja nykytilannetta monesta eri näkökulmasta
 • Ohjaamaan huomiota ongelmista ja rajoitteista mahdollisuuksiin ja tavoitteisiin
 • Valitsemaan kulloinkin tarkoituksenmukaisin näkökulma tilanteisiin
 • Esittämään vaikeitakin asioita tavalla, joka helpottaa sekä viestimistä että viestin vastaanottamista

Mitä hyötyä ratkaisukeskeisestä valmennuksesta on yritykselle tai organisaatiolle?

 • Yrityksen tavoitteet ja työntekijän tarpeet kirkastuvat ja linjautuvat valmennuksen aikana
 • Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat henkilökohtaiset ja ryhmän resurssit selkenevät
 • Mahdollisuuksien kartoittaminen luo uusia innovatiivisia toimintatapoja
 • Jumiutuneet tilanteet purkautuvat tarkoituksenmukaisen toiminnan avulla
 • Erilaisuuden ymmärtäminen vahvistaa ryhmän yhteistyötä

Miten ratkaisukeskeinen valmennus toteutetaan?

 • 2-3 tunnin tutustumistyöpaja esimerkiksi työhyvinvointi- tai kehittämispäivään
 • Yksilövalmennuksissa tyypillinen valmennuskertojen määrä on 1-5
 • Ryhmävalmennukset asiakkaan tarpeen mukaisesti esimerkiksi kolme puolen päivän työpajaa 3-4 viikon välein
 • Valmennuskertojen välisenä aikana harjoitellaan huomion suuntaamista edistymiseen ja toteutetaan työpajoissa sovittuja harjoitteita

Mindfulness- tietoinen hyväksyvä läsnäolo muutoksessa

Mitä opit mindfulness-ohjauksessa?

 • Olemaan tietoisesti ja hyväksyvästi läsnä niin miellyttävien kuin epämiellyttävienkin mielentilojen ja tilanteiden kanssa
 • Tunnistamaan oman kokemuksesi eri tilanteissa
 • Tarkkailemaan omia reaktioitasi hieman etäämpää, jolloin samaistut vähemmän omiin tunteisiisi ja ajatuksiisi
 • Tunnistamaan omia tarpeitasi ja kunnioittamaan sekä omia että muiden ihmisten tarpeita ja rajoja
 • Hillitsemään impulsiivisia reaktioita ja toimimaan tarkoituksenmukaisella ja rakentavalla tavalla

Mitä hyötyä mindfulness-ohjauksista on yritykselle tai organisaatiolle?

 • Mindfulness-harjoittaminen lisää kykyä koordinoida ja ohjata omaa toimintaa tietoisesti
 • Murehtimisen ja impulsiivisen käyttäytymisen vähenentyessä stressi ja hermostuneisuus helpottuvat
 • Lisää keskittymiskykyä, kognitiivista joustavuutta sekä helpottaa päätöksentekoa ja parantaa yhteistyön edellytyksiä

Miten mindfulness-ohjaukset ja työpajat toteutetaan?

 • 2-3 tunnin tutustumistyöpaja esimerkiksi työhyvinvointi- tai kehittämispäivään sisältäen harjoitteita ja tutkimustietoa menetelmän vaikuttavuudesta
 • 8 viikon Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) -kurssi ryhmälle koostuen viikottaisista tapaamiskerroista ja itsenäisestä harjoittamisesta