Palvelut 

Lähiläsnäolo-tiimipäivä 
Millaiset käytännöt tukevat asiantuntijatyötä?

Asiantuntijatyötä tekevinä voimme vaikuttaa paljon siihen, miten teemme työtämme. Etä- ja hybridityö ovat lisänneet mahdollisuuksiamme valita. 

Tällöin kuitenkin joitakin meistä vaanii liiallinen työnimu ja toisia työstä etääntyminen, jos työskentelemme liian pitkään yksin. 

Etä- ja hybridityö ovat tulleet jäädäkseen, joten on hyvä luoda tietoisesti toimivat puitteet hyvinvoinnille ja työlle.

Päivän jälkeen tiimillä on:

 1. kokemus työpäivään valmistautumisesta yhdessä työkaverin kanssa
 2. kokemus itsenäisestä, rytmitetystä ja tehokkaasta työskentelytavasta
 3. uutta, parempaa ymmärrystä itsestä ja työkavereista sekä etä-ja hybridityön parhaista käytännöistä
 4. jatkosuunnitelma, joka sisältää konkreettisia ehdotuksia kohti parempia olosuhteita ja käytäntöjä (fasilitoija laatii)

Muutoksen ohjaksissa- tiimipäivä
Ajaudummeko muutoksen mukana vai olemmeko ohjaksissa?

Jatkuva muutos ja epävarmuus ovat työelämän uusi normaali. Muutoksia tapahtuu sekä ulkoisissa olosuhteissa että organisaatioiden sisällä esim. uusi strategia.  

Osa meistä syttyy ja innostuu muutoksista ja osalle muutokset ovat kauhistus. Muutosten aikaansaamien tuntemusten ja mahdollisuuksien äärelle onkin hyvä tietoisesti pysähtyä yhdessä. Riittävä hallinnantunne on olennaisen tärkeää hyvinvoinnin ja työn kannalta.

Päivän aikana hahmottuu mihin itse voi vaikuttaa ja mihin tiimi voi vaikuttaa yhdessä. 

Päivän jälkeen tiimillä on:

 1. uutta, parempaa ymmärrystä omasta ja työkavereiden suhtautumisesta ja vaikutusmahdollisuuksista muutoksiin
 2. omien tavoitteiden ja tehtävien linjautuminen suhteessa m
 3. uutokseen
 4. jatkosuunnitelma, joka sisältää konkreettisia ehdotuksia muutokseen vaikuttamisesta  (fasilitoija laatii)

Mielentyyneyden ja toimintakyvyn jäljillä-tiimipäivä
Ohjaako toimintaamme impulssit vai toimimmeko tarkoituksenmukaisesti? 

"Mielentyyneys on kykyä säilyttää tasapaino silloin, kun ulkoiset seikat, omat valinnat tai häiritsevät havainnot uhkaavat suistaa mielen raiteiltaan." J. Torkki, Plutarkhos Mielen tyyneydestä

Monen sorttiset ristiriitaiset vaatimukset singahtelevat nykypäivän työelämässä: kiire tuppaa olemaan koko ajan, päällekkäisiä projekteja piisaa ja epävarmuus tulevasta aiheuttaa kuormitusta. Ei ole ihme, jos oma mielentyyneys tuppaa olemaan koetuksella ja fokus tekemisestä hankala pitää kirkkaana.

Ei syytä huoleen. Mielentyyneyden merkitys hyvinvoinnille ja toimintakyvylle on ymmärretty jo tuhansia vuosia sitten. Tästä johtuen toimivia työkaluja mielentyyneyden vahvistamiseksi ja olennaiseen keskittymisen helpottamiseksi on kehitetty runsain mitoin.

Tiimipäivässä opimme erilaisia tapoja ottaa tilanteisiin sopivasti etäisyyttä, jotta mieli pysyy tyynenä ja oma harkintakyky kirkkaana. Tämä luo tilaa toimintaimpulssien ja toiminnan väliin, mikä kasvattaa toimintakykyämme. Tällöin on helpompi katsoa tilannetta eri näkökulmista ja toimia tilanteissa tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä varmistaa sen, että asiat kehittyvät parhaiten toivottuun suuntaan tavoitteita ja omaa sekä muiden hyvinvointia edistävällä tavalla.

Päivän jälkeen tiimillä on:

 1. Työkaluja ajatusten ja tunteiden tyynnyttämiseksi
 2. Työkaluja, joiden avulla asioita on helppo nähdä uusista näkökulmista,  tulkita uusin tavoin
 3. Selkeä ymmärrys siitä, miten asioiden tulkintatavat vaikuttavat siihen, miten ne koetaan
 4. Parempi ymmärrys ja arvostus työkavereiden tulkintavoista ja niiden tuomista mahdollisuuksista