Referenssit

Pia Siljander, FT, dosentti

Ryhmänjohtaja, Vastuullinen tutkija
Molekulaariset ja integratiiviset biotieteet, Helsingin yliopisto

"Johtamismallina minua puhuttelee dialogisuus ja ns. host leadership, jossa esimies määrittää työnteon puitteet ja tukee alaisia, mutta työntekijävetoisesti etsitään optimaaliset työskentelytavat ja rakennetaan tavoitteet yhdessä johtajan kanssa. Malli sopii erityisesti asiantuntijaorganisaatioon, jossa työntekijöillä on vahva sisäinen motivaatio ja käsitys vahvuuksistaan. Tällainen johtaminen kuitenkin vaatii luottamuksellisen työskentelyilmapiirin kehittämistä ja avoimuuteen panostamista, joka varsinkin korona-aikana etäyhteyksin on vaikea ylläpitää.

Yhdessä Tapion ja Hannan kanssa tavoitteenamme on selvittää, miten tutkimusryhmämme voisi toimia tehokkaammin niin yhdessä kuin yksilöinä. Jo ensimmäisen tapaaminen ohjattuine tehtävineen lisäsi ryhmässä yhteisöllisyyden tunnetta ja toisten arvostusta. Omaan työskentelyyn saatiin ahaa-elämyksiä työtehtäviin liittyvien flow- ja kipupisteiden tunnistamisen kautta.
Tapion ja Hannan asiantunteva mutta rento ohjaus kutsui keskusteluun ja mahdollisti myös minulle esimiehenä mukanaolon yhtenä tiimistä. Odotan innolla jatkotyöpajoja, joissa pääsemme jatkamaan yhteisöllistä työskentelyämme ja syventämään työmme tutkimusta. Voin lämpimästi suositella Mindful Engineering Oy:n työpajoja asiantuntijatiimien toiminnan ja hyvinvoinnin kehittämiskumppaniksi."

Viivi Pentikäinen, VTM

Positive Education Oy:n perustaja ja koulutusohjelmajohtaja

"Olen saanut Hannan valmennuksessa aivan uuden ja syventyneen tason omien merkityksellisten arvojen kirkastamiseen ja niiden todeksi elämiseen. Hanna on valmentajana harvinaisen viisas ja todellista transformaatiota synnyttävä. Suosittelen Hannan valmennusta lämpimästi!"