Referenssit

Krista Lagus

Professori

Yhteiskuntadatatieteen keskus

Helsingin yliopisto

"Tapio Saarisen valmennusjakson aikana uudelleenjärjestin työkenttäni keveästi ja ilolla aivan uuteen uskoon. Tämä oli hyvin vaikuttavaa ja selkeyttävää."

Viivi Pentikäinen, VTM

Positive Education Oy:n perustaja ja koulutusohjelmajohtaja

"Olen saanut Hannan valmennuksessa aivan uuden ja syventyneen tason omien merkityksellisten arvojen kirkastamiseen ja niiden todeksi elämiseen. Hanna on valmentajana harvinaisen viisas ja todellista transformaatiota synnyttävä. Suosittelen Hannan valmennusta lämpimästi!"

Pia Härkönen

Psykologi, psykoterapeutti, erityisnuorisotyönohjaaja
Espoon tuomiokirkkoseurakunta

"Koin Tapion koutsauksen todella hyödylliseksi ja antoisaksi! Päästiin tosi syvälle vain muutamassa kerrassa. Työskentelytapojen monipuolisuus yllätti ja oli erityisen hyödyllistä. Asioita tarkasteltiin syvällisesti monelta suunnalta, mikä herätti ajatteluprosessin, joka jatkui tapaamisten välillä ja niiden jälkeen.

Alunperin mielessäni velloneesta epämääräisestä ja vaikeasti lähestyttävästä ajatusten ruuhkasta nousi ohjauksessasi yllättävän nopeasti esiin selkeä ydinkysymys ja siihen olennaisesti liittyvät ajatukset. Päästiin heti keskittymään olennaiseen ja työstämään ydinkysymystä monenlaisten lähestymistapojen kautta. Erityisesti tykkäsin kehollisesta näkökulmasta, joka usein työelämään liittyvissä kysymyksissä ohitetaan ja näin menetetään tärkeää tietoa ja mahdollisia reittejä ratkaisuihin.

Pia Siljander, FT, dosent

Ryhmänjohtaja, Vastuullinen tutkija
Molekulaariset ja integratiiviset biotieteet, Helsingin yliopisto

"Johtamismallina minua puhuttelee dialogisuus ja ns. host leadership, jossa esimies määrittää työnteon puitteet ja tukee alaisia, mutta työntekijävetoisesti etsitään optimaaliset työskentelytavat ja rakennetaan tavoitteet yhdessä johtajan kanssa. Malli sopii erityisesti asiantuntijaorganisaatioon, jossa työntekijöillä on vahva sisäinen motivaatio ja käsitys vahvuuksistaan. Tällainen johtaminen kuitenkin vaatii luottamuksellisen työskentelyilmapiirin kehittämistä ja avoimuuteen panostamista, joka varsinkin korona-aikana etäyhteyksin on vaikea ylläpitää.

Yhdessä Tapion ja Hannan kanssa tavoitteenamme on selvittää, miten tutkimusryhmämme voisi toimia tehokkaammin niin yhdessä kuin yksilöinä. Jo ensimmäisen tapaaminen ohjattuine tehtävineen lisäsi ryhmässä yhteisöllisyyden tunnetta ja toisten arvostusta. Omaan työskentelyyn saatiin ahaa-elämyksiä työtehtäviin liittyvien flow- ja kipupisteiden tunnistamisen kautta.
Tapion ja Hannan asiantunteva mutta rento ohjaus kutsui keskusteluun ja mahdollisti myös minulle esimiehenä mukanaolon yhtenä tiimistä. Odotan innolla jatkotyöpajoja, joissa pääsemme jatkamaan yhteisöllistä työskentelyämme ja syventämään työmme tutkimusta. Voin lämpimästi suositella Mindful Engineering Oy:n työpajoja asiantuntijatiimien toiminnan ja hyvinvoinnin kehittämiskumppaniksi."

Santeri Brunila

VP Global Rewards and Mobility
Group Human Resources
Stora Enso

"Hannalla ja Tapiolla on erinomainen kyky auttaa selkeyttämään omia vahvuuksia ja konkreettisia työkaluja miten niitä voi ottaa käyttöön jokapäiväisessä arjessa. Sain apuja ja oivalluksia heidän valmennuksessaan! Hanna ja Tapio auttoivat myös omaa tiimiäni kirkastamaan tulevaisuuden visiota ja suuntaa mistä on paljon hyötyä käynnissä olevan ison muutoksen yhteydessä"