Tukea hyvinvoinnin ja asiantuntijatyön johtamiseen

Mikä palveluistamme vastaa parhaiten teidän tarpeisiinne?

 • Palvelun tarkennettu teema ja toteutustapa sovitaan yhdessä tiimin esihenkilön kanssa.
 • Tiimiläisille lähetetään lyhyt kysely tarpeista ja toiveista, jotka huomioidaan toteutuksessa.
 • Toteutuneesta palvelusta laaditaan kiteytetty yhteenveto ja ehdotus seuraavista askeleista.
 • Tiimipäivän toteutus voidaan räätälöidä joustavasti (esim. kahdeksi tai kolmeksi 2-3 tunnin sessioksi)
 • Tiimipäivä on "hyvä syy tulla toimistolle", joten sen vuoksi suosimme lähiläsnätoteutusta. 
 • Tiimipäivän hinta riippuu toteutustavasta ja osallistujamäärästä.
  Koko päivän hinta on 1800-3000 eur + alv. ja 2-3 tunnin sessio 1200-2000 eur + alv.
 • Toimimme Espoosta käsin ympäri Suomea. Hannalla on erityinen yhteys juurien ja vapaa-ajan asunnon myötä Karstulaan Kortejärvelle ja Tapiolla Orimattilaan Mallusjoelle. Kehä III:n ulkopuolella palveluihin lisätään matkakulut.  


Varaa rohkeasti 30 min konsultaatioaika ja jutellaan teille parhaiten soveltuvista ratkaisuista. 
tapio@mindfulengineering.fi 040 5696 454
hanna@mindfulengineering.fi 040 724 1958 

1. Lähiläsnäolo-tiimipäivä 
Millaiset käytännöt tukevat asiantuntijatyötä?

Asiantuntijatyötä tekevinä voimme vaikuttaa paljon siihen, miten teemme työtämme. Etä- ja hybridityö ovat lisänneet mahdollisuuksiamme valita ja vaikuttaa. 

Tällöin kuitenkin joitakin meistä vaanii liiallinen työnimu ja toisia työstä etääntyminen, jos työskentelemme liian pitkään yksin. 

Etä- ja hybridityö ovat tulleet jäädäkseen, joten on hyvä luoda toimivat puitteet hyvinvoinnille ja asiantuntijatyölle. 

Päivän jälkeen tiimillä on:

 1. hyvä työkalu työpäivään valmistautumisesta yhdessä työkaverin kanssa
 2. hyvä työkalu itsenäiseen rytmitettyyn ja tehokkaaseen työskentelyyn
 3. selkeä yhteinen käsitys etä-ja hybridityön hyvistä käytännöistä
 4. jatkosuunnitelma, joka sisältää konkreettisia ehdotuksia (fasilitoija laatii)

Lisätietoja: hanna@mindfulengineering.fi 040 724 1958

2. Muutoksen ohjaksissa- tiimipäivä
Ajaudummeko muutoksen mukana vai olemmeko ohjaksissa?

Jatkuva muutos ja epävarmuus ovat työelämän uusi normaali. Muutoksia tapahtuu sekä ulkoisissa olosuhteissa että organisaatioiden sisällä.   

Osa meistä syttyy ja innostuu muutoksista ja osalle muutokset ovat kauhistus. Muutosten aikaansaamien tuntemusten ja mahdollisuuksien äärelle onkin hyvä yhdessä pysähtyä. Riittävä hallinnantunne on olennaisen tärkeää hyvinvoinnin ja työn kannalta meille jokaiselle. 

Päivän aikana hahmottuu mihin itse voi vaikuttaa ja mihin tiimi voi vaikuttaa yhdessä. 

Päivän jälkeen tiimillä on:

 1. uutta, parempaa ymmärrystä omasta ja työkavereiden suhtautumisesta muutoksiin
 2. selkeä yhteinen käsitys mihin tiimi voi vaikuttaa yhdessä
 3. omien tavoitteiden ja tehtävien linjautuminen suhteessa muutoksiin
 4. jatkosuunnitelma, joka sisältää konkreettisia ehdotuksia (fasilitoija laatii)

Lisätietoja: hanna@mindfulengineering.fi 040 724 1958

3. Mielentyyneyden ja toimintakyvyn jäljillä -tiimipäivä
Ohjaako toimintaamme impulssit vai toimimmeko tarkoituksenmukaisesti? 

"Mielentyyneys on kykyä säilyttää tasapaino silloin, kun ulkoiset seikat, omat valinnat tai häiritsevät havainnot uhkaavat suistaa mielen raiteiltaan." J. Torkki, Plutarkhos Mielen tyyneydestä

Monen sorttiset ristiriitaiset vaatimukset singahtelevat nykypäivän työelämässä: kiire painaa, päällekkäisiä projekteja piisaa ja epävarmuus tulevasta aiheuttaa kuormitusta. Ei ole ihme, jos oma mielentyyneys tuppaa olemaan koetuksella ja fokus tekemisestä hankala pitää kirkkaana.

Ei syytä huoleen. Mielentyyneyden merkitys hyvinvoinnille ja toimintakyvylle on ymmärretty jo tuhansia vuosia sitten. Tästä johtuen toimivia työkaluja mielentyyneyden vahvistamiseksi ja olennaiseen keskittymisen helpottamiseksi on kehitetty runsain mitoin.

Tiimipäivässä opimme erilaisia tapoja ottaa tilanteisiin sopivasti etäisyyttä, jotta mieli pysyy tyynenä ja oma harkintakyky kirkkaana. Tämä luo tilaa toimintaimpulssien ja toiminnan väliin, mikä kasvattaa toimintakykyämme. Tällöin on helpompi katsoa tilannetta eri näkökulmista ja toimia tilanteissa tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä varmistaa sen, että asiat kehittyvät parhaiten toivottuun suuntaan työn tavoitteita ja omaa sekä muiden hyvinvointia edistävällä tavalla.

Päivän jälkeen tiimillä on:

 1. työkaluja ajatusten ja tunteiden tyynnyttämiseksi
 2. työkaluja, joiden avulla asioita on helppo nähdä uusista näkökulmista,  tulkita tilannetta aiempaa rakentavammin
 3. selkeä ymmärrys siitä, miten asioiden tulkintatavat vaikuttavat siihen, miten ne koetaan
 4. parempi ymmärrys ja arvostus työkavereiden tulkintavoista ja niiden tuomista mahdollisuuksista

Lisätietoja: tapio@mindfulengineering.fi 040 5696 454

4. Onko sinulla kehityskeskustelu tulossa esihenkilösi kanssa-sparraus
Uskallanko ottaa esille ne asiat, jotka ovat minulle tärkeitä? 

Kehityskeskustelussa esihenkilösi kanssa ei ole aina helppoa ottaa esille asioista, jotka ovat vasta itsellekin kirkastumassa, oraalla olevia ideoita. "Se pitää mua ihan hörhönä, jos mä nyt jotain tällaista menen mutisemaan, enkä mä oikeastaan edes itsekään tiedä, mistä mä oikein puhun." Myös kuormittavista tehtävistä puhuminen voi olla joskus vaikeaa "Tää nyt vaan kuuluu mulle ja mun pitää tää hoitaa." 

Tässä sparrauksessa Tapio auttaa sinua orastavien ideoiden kastelussa ja ruokkimisessa, jotta saat ne esille ajatusten rikkaruohojen seasta. Voi olla, että omat vahvuutesi tuntuvat itsestäänselviltä ominaisuuksilta "joita kaikilla on". Näin ei kuitenkaan ole ja  vahvuuksien takana voikin olla piilossa potentiaalia.

Jotta viihdyt töissä hyvin on tärkeää, että riittävän suuri osa työtehtävistäsi on sellaisia, joita teet mielelläsi. Jotkin tehtävät voivat olla epämieluisia sinulle. Niiden kohdalla voidaan yhdessä miettiä, olisiko tekotapaan mahdollista tehdä jotain muutoksia? Olisiko mahdollista pyytää johonkin kohtaan jeesiä, ja keneltä voisit kysyä? 

Sparrauksen jälkeen sinä:

 1. tunnistat aiempaa paremmin omaan työhösi liittyvät tarpeesi ja toiveesi sekä kykenet kommunikoimaan niistä selkeästi
 2. tiedät konkreettiset tavoitteesi työtehtävien suorittamisen ja työssä kehittymisen osalta
 3. haluat sitoutua työhösi entistä enemmän
 4. kykenet parempaan vuorovaikutukseen ja luottamuksen rakentumiseen esihenkilön kanssa myös hankalien asioiden osalta

Lisätietoja: tapio@mindfulengineering.fi 040 5696 454